Coach
Ahmed Islam
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Allan van O. T. Andersen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Henrik Islann Farbøl
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Hrannar Hólm
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
James Young
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Jimmy Jørgensen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Jon Karlsson
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Josefine Nybro
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Lars Østergaard
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Mathias Ovesen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Orhan Ahmetasevic
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Stephen Brumfield
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Søren Holm Jensen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Thomas Iversen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Filip Buff Pedersen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Adonis Gomez
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Mogens Thygesen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Rikke Christiansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Jan Boel
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Nick Henningsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Carsten Jones
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Asbjørn Klein
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Glenn Petersen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Ass. Coach
Johan Gerlif
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Team Manager
Anders Hadberg
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Emma Truelsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Kasper Oggesen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Lisbeth Steenholm
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Maurice Lindegaard Manuel
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Michael Pedersen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Tina Dollerup
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Nagwa Ali brown
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Ungdomsleder
Thorbjørn Findsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Seniorleder
Jan Boel
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Sportschef
Hrannar Hólm
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Fysioterapeut
Nicolas Nyemann
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Medlemskoordinator
Susanne Christensen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Stats
Aleksandar Jevric
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold